Kontakt

Objednávky skupinových plavieb na loď Bohemia

e-mail: plavbybohemia@gmail.com

M: 0948 633 474 

Ing. Martina TIMKOVÁ - sales manager

Telefónny kontakt do predajného stánku

M: 0948 787 861

Silvia JANIČOVÁ 

Gastro na lodi Bohemia - Lodný bar Maják 

e-mail: marekpinkos@gmail.com

kontakt: Ing. Marek PINKOŠ

mobil: 0949 706 106