Kontakt

Objednávky skupinových plavieb na loď Bohemia

e-mail: plavbybohemia@gmail.com

M: 0918 531 638 

Anna GUREGOVÁ - sales manager

Telefónny kontakt do predajného stánku

M: 0948 787 861

Silvia JANIČOVÁ 

Gastro na lodi - Bistro a bar Bohemia

e-mail: bohemiabistrobar@gmail.com